Zlato in varčevanje v zlatu

Večino človeške zgodovine je bilo zlato enako denarju, medtem ko so potrdila, ki so jih izdali bankirji, služila zgolj kot nadomestilo za zlato. Po konferenci v Bretton-Woodsu po drugi svetovni vojni, je bila košarica svetovnih valut vezana na ameriški dolar, medtem ko je bil dolar
vezan na zlato. Vendar pa je leta 1971 ameriški predsednik Richard Nixon ukinil zlati standard in s tem prekinil vezavo dolarja na zlato (učinkovito končal denominacijo dolarjev v zlato). Od takrat dalje monetarni sistem sveta ni na nikakršen način več vezan na zlato in dolarji so postali
fiduciarno sredstvo, kar pomeni denar, nevezan na kakršnokoli oprijemljivo sredstvo ali blago.

Zanimivo je, da je imelo zlato vlogo denarja v mnogo družbah, ki včasih niso imele nobene povezave med sabo. Ekonomisti in zgodovinarji to dejstvo razlagajo, da je to zaradi njegovih edinstvenih lastnosti:

  • ni občutljivo na korozijo, kar mu omogoča izjemno vzdržljivost na naravne elemente;
  • ima nizko tališče, kar je dalo ljudem možnost delati z njim že v zgodnjih stopnjah civilizacije;
  • je dovolj redko, tako da se lahko manjša količina zlata zamenja za večje količine drugega blaga;
  • je deljivo, ne da bi izgubilo vrednost v postopku;
  • je zlahka prenosljivo in transportno (premično);
  • ima lastno lepoto.

Poleg denarne uporabnosti lahko zlato uporabimo tudi na mnogo načinov v industriji. Od elektronike do medicine, od vesoljske industrije do steklarstva – mnogo stvari iz našega okolja je narejeno iz zlata ali z uporabo te rumene žlahtne kovine. Poleg tega ima zlato tradicionalno rezervirano mesto v športu in drugih javnih dogodkih, saj se uporablja za izdelavo medalj in
pokalov, še posebej za prva mesta. Kot smo že omenili, se zlato na široko uporablja za izdelavo nakita in to je ena njegovih najstarejših uporab – najdemo vse več kultur, ki so ga uporabljale in ki so pokopavale svoje preminule veljake in vodje z veliko zlatimi predmeti, da bi bili z njimi
v večnosti.

Izdelava nakita ni edina zgodovinska uporaba zlata, ki je prisotna še danes. Čeprav na žalost ta žlahtna kovina ni več splošno videna kot denar (čeprav jo veliko ljudi po svetu hrani kot obliko zaščite svojih prihrankov pred inflacijo in drugimi dogodki), še vedno mnogo centralnih bank izdaja zlate kovance, izdelane iz najčistejšega zlata. Le-ti so izredno popularni med investitorji, saj so enostaven način hrambe velikih vsot denarja, prav tako pa so ti naložbeni kovanci zelo likvidni in imajo visoko povpraševanje. Med najbolj popularnimi so kanadski javorjev list, kitajski zlati panda, južnoafriški krugerrand, sovereign Združenega kraljestva (UK's sovereign)
in ameriški zlati orel. Njihova imena izvirajo iz živali ali znakov, ki so predstavljeni na samih zlatnikih.
Seveda pa niso gospodinjstva edina, ki hranijo zlato za zaščito vrednosti. Banke in še posebej centralne banke po vsem svetu hranijo svoje rezerve v zlatu, kot so to že tradicionalno počele (ali bi to vsaj morale). Vir: OneAcademy LEVEL 1

Dolgo poznana 3 stebrna strategija investiranja pokriva 3 različne segmente, kamor naj bi zaradi ustrezne stabilnosti investirali svoja sredstva so: nepremičnine, bančne vloge vključno s skladi in zavarovanji ter plemenite kovine. Po znanih podatkih Slovenci stavimo na cca 75% na nepremičnine, na manj kot 24% na bančne vloge in zavarovanja ter sklade ter manj kot v 1% na zlato. Če pogledamo zgodovinski graf cen zlata, lahko ugotovimo, da je trenutna cena zlata na zgodovinsko najnižjih ravneh. Katera strategija je boljša, je zgodovina že pokazala. Na vas pa je, kateri boste sledili oz. ali se boste podučili in pridobili informacije.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram